Analiza potencjału eksportowego

Opis:
Analiza zasobów przedsiębiorcy pod kątem rozpoczęcia/rozszerzenia działalności eksportowej oraz konkurencyjności produktu/usługi na rynkach międzynarodowych. Wskazanie mocnych i słabych stron oferty klienta oraz szans i zagrożeń w eksporcie.

Wsparcie polega na:

  • konsultacji z doświadczonym ekspertem ds. eksportu;
  • wstępnym ustaleniu najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju działalności;
  • rekomendacji dalszych działań i przedstawieniu oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy.

Co zyskujesz:
Analizę potencjału eksportowego Twojego produktu lub usługi.

Dla kogo:

  • startupy
  • MŚP
  • duże firmy

Szczególnie polecane:

  • debiutantom w eksporcie
  • debiutantom na danym rynku